Informacja o cookies

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DOMADO Jan Dobrowolski, ul. Bór 165, 42-202 Częstochowa, NIP: 573 000 18 36, tel.: +48 34 365 76 08, email: domado@domado.pl dalej zwana DOMADO.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w DOMADO: e-mail: domado@domado.pl, tel. +48 34 365 76 08

3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

 1. analizowania aktywności użytkowników w sieci. Dzięki analizie pozyskanych danych możemy zbierać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszego serwisu. Pomaga to w stałym doskonaleniu serwisu i podnoszeniu poziomu jego przyjazności dla użytkownika. W trakcie tego procesu adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany, tak aby użytkownik pozostał dla nas anonimowy.
 1. Ta strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika specyficznych, odnoszących się do niego informacji podczas korzystania z naszego serwisu. Wykorzystujemy te pliki do analizy ruchu na stronach, liczby użytkowników naszego serwisu i konkretnych zachowań oraz w celu doskonalenia serwisu. Po zakończeniu sesji przeglądarki pliki cookie pozostają zapisane i mogą być ponownie wywołane przy następnej wizycie na stronie. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to, musi ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie.
 2. W każdej chwili możesz zmienić zasady wykorzystywania cookies na Twoim urządzeniu wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki:
 1. Google Chrome
 2. Microsoft Edge
 3. Mozilla Firefox
 4. Microsoft Internet Explorer
 5. Opera

Dostawcy przeglądarek mogą zmienić ścieżki dostępu do ww. ustawień – należy ich wówczas szukać na podstawie ww. haseł.

 1. Dane są usuwane z chwilą, gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały zapisane. Natomiast wygenerowane statystyki i dane, na których się opierają, nie podlegają usunięciu.
 2. Masz prawo do sprostowania, usuwania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z RODO
 3. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.